homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

Rum rəqəmləri: Yazılış Qaydası, İstifadəsi, Böyük Rəqəmlərə Nümunələr

Rum rəqəmləri qədim Romada yaranan və bütün Roma İmperiyasında istifadə olunan bir rəqəm sistemidir. Onlar bu gün də bəzi kontekstlərdə istifadə olunur, məsələn, kitablardakı bölmə və fəsillərin nömrələnməsi, tarixlərin yazılması, nömrələnmiş siyahıların yazılması və s.

Ən çox istifadə olunan Rum rəqəmləri:
\(\text{V} = 5 \)
\(\text{I} = 1 \)
\(\text{X} = 10 \)
\(\text{L} = 50 \)
\(\text{C} = 100 \)
\(\text{D} = 500 \)
\(\text{M} = 1000 \)


Rum rəqəmləri bu hərfləri müxtəlif üsullarla birləşdirərək əmələ gəlir. Əsas qaydalar bunlardır:

Böyük ədədin qarşısında daha kiçik bir ədəd göründükdə, o, böyük ədəddən çıxarılır. Məsələn, \( \text{IV} 4 (5 - 1) \), \( \text{XL} 40 (50 - 10) \), \( \text{CM} \) isə \( \text{900 (1000-100)} \) -dür.

Böyük rəqəmdən sonra daha kiçik rəqəm göründükdə, daha böyük rəqəmə əlavə olunur. Məsələn, \( \text{VI 6 (5 + 1)} \), \( \text{LX 60 (50 + 10)} \), \( \text{MC} \) isə \( \text{1100 (1000+100)} \).


1-dən 50-yə qədər olan Rum rəqəmləri bunlardır:

Ərəb Rum Ərəb Rum Ərəb Rum
1 I 18 XVIII 35 XXXV
2 II 19 XIX 40 XL
3 III 20 XX 45 XLV
4 IV 21 XXI 50 L
5 V 22 XXII
6 VI 23 XXIII
7 VII 24 XXIV
8 VIII 25 XXV
9 IX 26 XXVI
10 X 27 XXVII
11 XI 28 XXVIII
12 XII 29 XXIX
13 XIII 30 XXX
14 XIV 31 XXXI
15 XV 32 XXXII
16 XVI 33 XXXIII
17 XVII 34 XXXIV


Rum rəqəmləri ilə daha böyük rəqəmlərin yazılmasına dair nümunələr:

Ərəb Rum Ərəb Rum
100 C 1000 M
500 D 2000 MM
1000 M 3000 MMM
5000 (V) 10000 (X)
100000 (C) 50000 (L)
500000 (D) 1000000 (M)