homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

Əsas Funksiyalar və Onların Qrafik Təsvirlərinin Araşdırılması

\( y=|x| \) modul qrafik
\( y=x \) x qrafik
\( y=x^2 \) x-ın kvadrat qrafiki
\( y=x^3 \) x-ın küb qrafiki
\(y=a^x\) və \(y=-a^x\) a-ın x üzrə qrafiki
\(y=a^x\) və \(y=a^{-x}\) a-ın x üzrə və a-ın -x üzrə qrafiki
\(y=e^x\) e-ın x üzrə qrafiki
\( \sqrt{x} \) x-in kvadrat kökünün qrafiki
\( \sqrt[3]{x} \) x-in 3-dərəcəli kökünün qrafiki
\(y=lnx\) lnx qrafiki
\(y=sinx\) sinx qrafiki
\(y=cosx\) cosx qrafiki
\(y=tgx\) tgx qrafiki
\(y=ctgx\) ctgx qrafiki