homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

Statistiklərin Sammiti: Ədədi Ortalar, Medianlar və Modalar Haqqında Hekayə

Bir vaxtlar, Statistopolisin səs-küylü metropolunda insanlar statistiklərin rəhbərliyi və onların mərkəzi tendensiya tədbirləri altında inkişaf edirdi. Ədədi Orta, Median və Moda arasında incə bir güc tarazlığı mövcud idi, hər biri şəhərin məlumatlara əsaslanan cəmiyyətinin fərqli aspektini təmsil edirdi. Lakin bu tarazlıq üç lider arasında qızğın rəqabət yarandıqda təhlükə altına düşdü, çünki hər biri öz yanaşmasının üstün olduğuna inanırdı.

Münaqişə gücləndikcə şəhərin rifahı azalmağa başladı. Hər biri mərkəzi tendensiya liderlərindən birinə sadiq olan vətəndaşlar getdikcə daha çox qütbləşdi. Gərginlik artdıqca nəyisə dəyişmək lazım olduğu aydın idi. Müdrik ağsaqqal, Standart Kənarlaşma (Standard Deviation), Statistopolisdə münaqişəni həll etmək və birliyi bərpa etmək üçün zirvə toplantısı təklif etdi.

Statistikaçılar Sammiti günü üç rəqib – Ədədi Orta, Median və Moda - Statistopolisin böyük salonunda toplandı. Onların hər birini ən etibarlı məsləhətçiləri müşayiət edirdi: müvafiq olaraq Orta Mütləq Kənarlaşma (the Mean Absolute Deviation), Kvartal (Quartile) və Tezlik Paylanması (Frequency Distribution). Sammit açılış bəyanatları ilə başladı, çünki hər bir lider öz metodunun üstünlüyünü sübut etməyə çalışırdı.

Səmimi danışan, xarizmatik lider olan Ədədi Orta ehtiraslı nitqlə açılış etdi. “Dostlarım,” deyə o sözə başladı, “Orta dəyər cəmiyyətimizin əsl mahiyyətini əks etdirir. Bütün məlumat nöqtələrini birləşdirərək və onların orta yerini tapmaqla, biz ən təmsil olunan dəyəri müəyyən edə bilirik. Mənim yanaşmam tarazlıq və ədalətdir”.

Sakit və toplanmış bir dəyər olan Median buna qarşı çıxdı: "Ədədi Orta tarazlıq təmin edə bilsə də, kənar göstəricilər tərəfindən təhrif edilməyə həssasdır. Digər tərəfdən, Median, məlumatlarımızın dəqiq mərkəzini müəyyən etdiyi üçün daha etibarlı bir ölçü təklif edir. Mənim yanaşmam heç bir ifrat dəyərin cəmiyyətimizin əsl mahiyyətini təhrif edə bilməyəcəyini təmin edir”.

Nəhayət, əhval-ruhiyyəli və özünə inamlı lider olan Moda, iddia etdi: "Həm Ədədi Orta, həm də Median məlumatlarımızda ən çox təkrarlanan dəyərlərin əhəmiyyətini dərk edə bilmir. Moda cəmiyyətimizin həqiqi üstünlüklərini və istəklərini əks etdirir, aramızda ən populyar və üstünlük təşkil edənləri vurğulayır. Mənim yanaşmam çoxluğun səsini vurğulayır”.

Müzakirələr davam etdikcə aydın oldu ki, heç bir konsensus əldə olunmayacaq. Standart Kənarlaşma dalana dirənərək müdaxilə etmək qərarına gəldi. “Əziz dostlar”, - o dedi, “aydındır ki, hər birinizin mərkəzi tendensiya ilə bağlı özünəməxsus perspektivi var. Rəqabət etmək əvəzinə, niyə öz güclərinizi birləşdirib, cəmiyyətimizin müxtəlif aspektlərini təmsil edən bir şura yaratmayasınız?”

Təklifdən çaş-baş qalan liderlər Standart Kənarlaşmanın sözlərindəki hikməti düşünməyə başladılar. Onlar başa düşdülər ki, birlikdə işləyərək, Statistopolisin mürəkkəb məlumat mənzərəsi haqqında daha əhatəli anlayış yarada bilərlər.

Bir-birinin güclü tərəflərini qiymətləndirərək, Ədədi Orta, Median və Moda şəhərin işlərində əməkdaşlıq edəcək və Statistopolis məlumatlarının bütün aspektlərini əhatə edən qərarlar qəbul edəcək Mərkəzi Tendensiya Şurası yaratmağa razılaşdılar. Onların ittifaqı xəbəri yayıldıqca, vətəndaşlar sevindi və şəhəri bürüyən qütbləşmə səngiməyə başladı.

Mərkəzi Tendesiya Şurasının rəhbərliyi altında Statistopolis bir daha çiçəkləndi. Şəhər rəhbərləri müxtəlif perspektivləri mənimsəməyin və daha inklüziv və firavan cəmiyyət yaratmaq üçün birlikdə işləməyin vacibliyini öyrəndilər. Beləliklə, Statistika Sammiti hekayəsi birliyin, əməkdaşlığın gücünə və mərkəzi tendensiyanın gözəlliyinə sübut oldu.